Wolontariat


Konkurs ogólnopolski „Zachowaj trzeźwy umysł”

W dniu 29 listopada 2011r. w sali posiedzeń w ASTRO CENTRUM Chełmiec odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiej

Kampanii Profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Nasza szkoła po raz 21 wzięła udział w tejże akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z siedzibą w Poznaniu pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Wójta Gminy Chełmiec. Kampania tym roku, pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”, miała na celu ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych oraz sięgania po substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, dopalacze) poprzez wzbudzanie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania zamierzonych celów, samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji oraz wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych
Z kilku tysięcy nadesłanych prac konkursowych literackich i plastycznych wyłoniono z Gminy Chełmiec 15 laureatów, a z naszej szkoły czworo, najwięcej nagrodzonych z gminy, uczniów tj.: Ewa Basta, Jakub Gargula, Jolanta Pakosz i absolwentka Emilia Zielińska. Wszyscy wyróżnieni uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki, a ponadto od Wójta Gminy Chełmiec nagrody w postaci voucherów do sklepu Martes Sport, karnetów na basen oraz słodyczy. W podsumowaniu oprócz laureatów, koordynatorów szkolnych kampanii uczestniczyli także członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Historia wolontariatu w szkole

W skład szkolnego wolontariatu wchodzą dwie grupy uczniów: Młodzieżowi liderzy promocji zdrowia i Szkolne koło Caritas.

Młodzieżowi liderzy działają w szkole od 1999r. i współpracują z powiatową grupą Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia prowadzoną przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Pedagogów „STOP” w Muszynie. Głównym celem działalności tej grupy jest promowanie zdrowego stylu życia wśród rówieśników oraz organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących. Młodzież regularnie od 23 lat wyjeżdża na szkoleniowe obozy w Sidzinie organizowane przez wyżej wymienione stowarzyszenie, gdzie pod okiem doświadczonych pedagogów, psychologów i socjoterapeutów zdobywa umiejętności społeczne niezbędne w byciu liderem w grupie rówieśniczej. Założycielem tej grupy w szkole i jej opiekunem jest pani Anna Turek.

Z kolei Szkolne Koło Caritas powstało w 2005r. z inicjatywy pani Agnieszki Szubskiej, (ówczesnego pani pedagog) i Anny Turek, po tym, jak grupa młodzieży gimnazjalnej zdobyła pierwsze miejsce w I-szej edycji Małopolskiego Projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” organizowanego przez Marszałka i Kuratora Małopolskiego w Krakowie. Głównym celem działalności tej grupy młodzieży są akcje charytatywne prowadzone w szkole lub w środowisku lokalnym, np. we współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas w Wielogłowach i Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz innymi organizacjami.

Ze względu na zbieżność celów działań obie te organizacje w szkolę ściśle ze sobą współpracują. Oto główne kierunki działań:

 • organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących (chorych, ubogich, poszkodowanych przez los),
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, np. Nowosądeckim Stowarzyszeniem Pedagogów „STOP” w Muszynie, Stowarzyszeniem Sursum corda w Nowym Sączu, Fundacją Sądecką w Nowym Sączu, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmcu, Parafialnym Zespołem Caritas w Wielogłowach, Caritas Diecezji Tarnowskiej i innymi,
 • propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od używek
 • szerzenie działań ekologicznych w środowisku lokalnym,
 • organizowanie spotkań integracyjnych z Powiatową Grupą Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia, np. spotkania andrzejkowe, bal karnawałowy, wycieczki, warsztaty psychologiczne
 • organizowanie szkoleń dla młodzieży w zakresie umiejętności interpersonalnych, np. obóz szkoleniowy w Sidzinie, warsztaty w szkole,
 • realizacja na terenie szkoły programów profilaktycznych, np. Ogólnopolska Akcja „Zachowaj Trzeźwy Umysł” realizowana corocznie od 2004r.

 

Działania zrealizowane w bieżącym roku szkolnym

Szkolne Koło Caritas nr 30 i Młodzieżowa Grupa Liderów liczy 29 wolontariuszy, którzy ściśle ze sobą współpracują. Co tydzień na dużej przerwie w czwartki odbywały się spotkania robocze. W wyniku wypracowanego we wrześniu planu pracy zrealizowano, następujące działania:

 • w ramach współpracy z Nowosądeckim Stowarzyszeniem Pedagogów „STOP” pozyskano fundusze na organizację i bezpłatny udział 15 uczniów w pięciodniowym obozie szkoleniowym dla młodzieżowych liderów w Sidzinie we wrześniu 2021r.
 • odebrano z rąk Wójta Gminy Chełmiec 3 wyróżnień w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy umysł” (wrzesień),
 • przygotowano w szkole akademię z okazji Święta Edukacji Narodowej (październik),
 • zorganizowano na terenie szkoły akcję charytatywna pt. „Karma dla psiaka” w wyniku której przekazano karmę i gadżety dla psów w schronisku w Wielogłowach (listopad),
 • pomoc w przygotowaniu stroików w świetlicy i całotygodniowa sprzedaż ozdób świątecznych podczas zebrań z rodzicami w ramach Kiermaszu Bożonarodzeniowego dla Fundacji im. Gizów (grudzień),
 • we współpracy z Parafialnym zespołem caritas, w dn. 4 grudnia 2021r. w Galerii „Szubryt”, kwestowano pod hasłem „Ty też możesz być św. Mikołajem”,
 • w dniach 10 i 11 grudnia 2021r. przeprowadzono zbiórkę żywności w sklepie „Lewiatan” do paczek świątecznych dla osób potrzebujących z parafii Wielogłowy,
 • udział w Bożonarodzeniowej Kampanii, Stowarzyszenia „Sursum corda” w Nowym Sączu, „Kartki dla szkół”, dochód (w kwocie 127,50 zł) ze sprzedaży kartek wpłacono na konto stowarzyszenia (grudzień),
 • w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Sursum corda” udział w akcji „Zostań dyplomowanym Mikołajem”, której celem było pozyskanie funduszy na przygotowanie paczek dla podopiecznych stowarzyszenia (grudzień),
 • przygotowano w szkole kwestę dla uczennicy, VI Liceum w Nowym Sączu, chorej na anoreksję (marzec),
 • przed Świętami Wielkanocnymi kwestowano w sklepach „Lewiatan” w Wielogłowach i „ABC” w Dąbrowie w celu przygotowania paczek świątecznych dla potrzebujących z parafii Wielogłowy (marzec, kwiecień),
 • w kwietniu wzięto udział w akcjach charytatywnych pt. „Świąteczne Kartki Dobroczynne”, „Wielkanocna Paczka Dobra” organizowanych przez Stowarzyszeniem Sursum corda (kwiecień),
 • udział młodzieży w czterodniowych warsztatach kształcących umiejętności liderskie w Piwnicznej, gdzie wezmą również dział w akcji pt. „Sprzątanie Beskidu Sądeckiego” (czerwiec),
 • wyjazd członków szkolnego koła caritas na diecezjalne spotkanie w Zabawie (czerwiec),
 • prowadzono wraz z Parafialnym Oddziałem Caritas niedzielnych, okolicznościowych kwest przed kościołem.

Obecnie opiekunami tych grup są pani Regina Dudzik i Anna Turek, a asystentem szkolnego koła caritas jest ks. Damian Płaza.

 

Wyślij pączka do Afryki

8 lutego Szkolne Koło Sympatyków Misji ,,Źródło” po raz kolejny włączyło się w ogólnopolską akcję pod hasłem ,,Wyślij pączka do Afryki”

Wolontariat

W Szkole Podstawowej im. gen. J. Gizy Wielogłowach uczniowie mogą dobrowolnie uczestniczyć w wolontariacie, uczestnicząc w różnorodnych akcjach charytatywnych, których celem jest szerzenie dobra oraz niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Bieg charytatywny dla Piotrka!

W sobotę 3 czerwca 2023 r. w Miasteczku Galicyjskim odbył się bieg charytatywny, zorganizowany po raz dziesiąty przez WSB w Nowym Sączu.