Patron szkoły


Gen. Józef Giza jako jeden z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych żołnierzy związanych z nowosądeckim 1 Pułkiem Strzelców Podhalańskich i oficer II Rzeczpospolitejurodził się 3 marca 1887r. w Dąbrówce Polskiej na Sądecczyźnie.Uczęszczał do I Gimnazjum w Nowym Sączu, gdzie już wtedy działał w Polskich Drużynach Strzeleckich. Służbę wojskową odbył w wojsku austriackim jako jednoroczny ochotnik. W maju 1914r. poślubił Wiktorię ze Szkaradków i miał z nią czworo dzieci: Mieczysława, Marię, Kazimierza i Tadeusza.

3 V 1914r. został powołany na ćwiczenia wojskowe, z których już nie wrócił do służby cywilnej.Jako oficer brał udział w walkach na froncie serbskim,włoskim i rosyjskim. W 1918r. służył w Wojsku Polskim, od stopnia porucznika do majora. W tym okresie brał udział w I wojnie światowej, uczestniczył w likwidacji władz zaborczych na terenie Tarnowa. Walczył również w wojnie polsko-bolszewickiej iw wyprawie kijowskiej. W okresie międzywojennym służył w Wojsku Polskim. Dowodził Batalionem Korpusu Ochrony Pogranicza „Iwieniec”, był zastępcą dowódcy 82 Pułku Piechoty, 2 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz dowódcą 3 Pułku Strzelców Podhalańskich.

W czasie II wojny światowej walczył najpierw na terenie Polski. W 1939 r. stał na czele Górnośląskiej Brygady Obrony Narodowej, która walczyła w składzie 55 Dywizji Piechoty a następnie na Węgrzech, skąd dostał się do Francji a potem do Anglii, gdzie otrzymał dowództwo 5 Brygady Kadrowej Strzelców Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.Latem 1942 roku był dowódcą 5 Wileńskiej Brygady Strzelców i komendantem Centrum Wyszkolenia Armii na Bliskim Wschodzie. W maju 1944 roku dowodził 7 Dywizją Piechoty we Włoszech i awansował do stopnia generała brygady.

Odznaczony został między innymi: Orderem Wojennym Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Medalem Niepodległości i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Zmarł 16 sierpnia 1965 roku w Londynie i pochowany został na tamtejszym cmentarzu Gunnersbury.

Jako ,,moralny kapitał”, w swoim testamencie zobowiązał swych najbliższych do wiernej służby Polsce: ,,Życzę Wam, byście przetrwali ten koszmar nieszczęść i niedoli i doczekali się zasłużonej wolności i swobody, a obecne przeżycia Wasze niech Wam będą doświadczeniem, by jeszcze lepiej Polsce służyć”.