Doradztwo zawodowe

 

Doradztwo zawodowe jest prowadzone w klasach VII – VIII szkoły podstawowej. Jego celem jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych w oparciu o znajomość własnych zasobów, takich jak swoje zdolności i umiejętności, zainteresowania czy wartości oraz na podstawie informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone są w wymiarze 10 godzin rocznie i odbywają się raz w miesiącu. Tematy podejmowane na zajęciach z doradztwa zawodowego są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego i dotyczą poznawania własnych zasobów, świata zawodów i rynku pracy, rynku edukacyjnego i uczenia się przez całe życie oraz planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.

Tematy związane z wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej podejmowane są także na zajęciach z wychowawcą.

W oddziale przedszkolnym uczniowie są objęci preorientacją zawodową, a w klasach I – VI orientacją zawodową. Odbywa się to na zajęciach edukacyjnych z kształcenia ogólnego, podczas zajęć z wychowawcą oraz w trakcie innych działań, np. wycieczek edukacyjnych czy wycieczek do zakładów pracy, podczas spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, np. policjantem, strażakiem.