Zajęcia plastyczno-techniczne

Zajęcia rozwijające zdolności plastyczne odbywają się od II okresu na świetlicy, w piątki od 13:10 do 13:55. Celem zajęć jest rozwijanie twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej, sprawności manualnej i percepcyjnej, wzbogacanie wiedzy z zakresu sztuk plastycznych i doświadczeń dzieci poprzez poznawanie nowych technik plastycznych. Na zajęciach uczniowie doskonalą umiejętności obserwacji, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań, współpracy w grupie, zauważania piękna w przyrodzie i bogactwa barw w naturze, swobodnego wyrażania myśli i uczuć w różnych formach plastycznych i samodzielnych rozwiązaniach twórczych. Poprzez zastosowanie różnych technik malarskich, metod i form pracy uczniowie uczą się dostrzegać związki sztuk plastycznych z muzyką, techniką, literaturą. Do technik,które lubią wykonywać dzieci należą: rysunek ołówkiem, malowanie farbami, pastelami, techniki mieszane, wycinanka, wydrapywanka, orgiami, bibułkarstwo i inne. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci a ich prace można podziwiać w galerii.

Prowadząca Beata Gołąb