Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach

MISJĄ SZKOŁY JEST EDUKACJA I WYCHOWANIE

 Nasza szkoła jest placówką kształcącą i wychowującą dzieci i młodzież Ziemi Sądeckiej od ponad 200 lat. Szkoła podejmuje działania skierowane na zaspokojenie potrzeb środowiska lokalnego. Kadra nauczycielska ściśle współpracuje z rodzicami, którzy są partnerami w podejmowanych działaniach szkoły.
Uczy rozwijania zdolności logicznego i twórczego myślenia. Dąży do tego, aby być szkołą nowoczesną podążającą za potrzebami ucznia. Doskonali umiejętności w zdobywaniu wiedzy i przygotowuje uczniów do kolejnego etapu kształcenia.

Poprzez tworzenie coraz lepszych warunków bazowych szkoły sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia, doskonaleniu umiejętności uczniów w zdobywaniu wiedzy umożliwiającej kontynuowanie nauki na wyższym etapie kształcenia.

  • Ciekawe zajęcia rozwijające,
  • Rozwijanie uzdolnień matematycznych u dzieci,
  • Nowa sala informatyczna, językowa i terapeutyczna,
  • Świetlica dla dzieci dostępna w godzinach 7:15 – 16:00,
  • Duży zasób biblioteczny,
  • Sport to nasza pasja,
  • Bogate zaplecze sportowe,
  • Innowacyjne laboratorium chemiczno - fizyczne.