Historia szkoły

Szkoła w Wielogłowach według zapisków kroniki nauczyciela Józefa Ragieca powstała w 1813 roku. Pierwszym nauczycielem szkoły w Wielogłowach był Franciszek Paszkowski, który przybył do Wielogłów w 1813 roku i pełnił tu funkcję nauczyciela i organisty. Pierwsza klasa liczyła 28 uczniów. Od roku 1879 do 1884 nauczycielem w Wielogłowach był Józef Regiec. W tym czasie szkoła mieściła się w budynku organistówki i posiadała jedną salę. Dzięki jego staraniom i pomocy właściciela Wielopola A. Kostarkiewicza Rada Szkolna zakupiła kawałek gruntu i zbudowano na nim budynek mieszkalny dla nauczyciela a później drugą klasę i przydzielono drugiego nauczyciela. Lata 1905 – 1908 były ciężkim okresem dla wszystkich, ponieważ mroźne zimy i epidemie doprowadziły do śmierci wielu dorosłych i dzieci. Ówczesny nauczyciel Adam Czajka integrował społeczność lokalną, prowadził przy szkole ogród owocowy, za co otrzymał z rekomendacji Rady Szkolnej od C.K. Rady Szkolnej Krajowej nagrodę. Część nagrody przeznaczył na odnowienie krzyża wystawionego w 1890 roku, który znajdował się w rogu ogrodu szkolnego przy drodze.

W roku 1909 do szkoły uczęszczało 230 dzieci i w związku z tym do grona pedagogicznego dołączyła pani Kazimiera Czajkówna jako trzeci nauczyciel. Powstała również trzecia izba, którą wynajęto u miejscowego organisty A. Karelusa. Jednak wraz z wybuchem I wojny światowej nastały ciężkie czasy, gdyż wielu młodych ludzi poszło do wojska i frekwencja w szkole była bardzo niska. Na ziemi sądeckiej stacjonowały rosyjskie wojska i trwały walki, co ograniczało udział uczniów w zajęciach lekcyjnych. Zniszczeniu uległ także szkolny ogród i pasieka wskutek mroźnej zimy. W szkole działała biblioteka licząca początkowo 30 książek. Czasy II wojny światowej również obfitowały niską frekwencją ze względu na brak opału, obuwia i odzieży dla dzieci. W roku szkolnym 1945/46, gdy dyrektorem został Karol Ryniewicz z pieniędzy uzyskanych ze zbiórki zorganizowanej wśród miejscowego społeczeństwa wyremontowano budynek szkolny – w sumie 5 sal, które zostały zniszczone w czasie wojny. Wtedy do szkoły uczęszczało 358 uczniów. W roku 1946/47 przystąpiono do budowy nowego gmachu szkolnego, gdzie w następnym roku były już prowadzone zajęcia lekcyjne a od roku 1957 przedstawienia teatralne, z których dochód przeznaczono na Fundusz Budowy Szkoły.

1 września 2002 roku po wielu latach budowy został oddany do użytku nowy budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną. Nowy gmach szkolny stał się siedzibą gimnazjum, natomiast stary budynek szkoły podstawowej. 15 listopada 2003 roku odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum imienia gen. Józefa Gizy oraz wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Uroczystość połączona była z obchodami 190-lecia szkoły. W 2013 roku w czasie obchodów 200 – lecia, szkoły wnuk pierwszego kierownika szkoły Józefa Regieca dokonał odsłonięcia tablicy ku Jego czci. Dziś w budynku szkolnym uczy się prawie 400 dzieci w klasach I – VIII i oddziale przedszkolnym. Szkoła posiada boiska sportowe, salę gimnastyczną, duży zasób biblioteczny, świetlicę, stołówkę, nowoczesną pracownię komputerową oraz pracownię fizyczno – chemiczną.