Zajęcia literackie
W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego w poniedziałki od 10.50-11.35 na świetlicy szkolnej odbywają się zajęcia literackie. Skupiają one dzieci zainteresowane literaturą piękną. Celem tych spotkań jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych u dzieci poprzez kontakt z poezją, zachęcanie do tworzenia własnych, krótkich wierszyków, rymowanek tematycznie związanych z różnymi ważnymi wydarzeniami bliskimi dzieciom, rozbudzanie wyobraźni poprzez wymyślanie własnych opowiadań, czerpanie radości z aktywnego działania, budowanie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.

Prowadząca Elżbieta Mozdyniewicz