W kwietniu zakończono zbiórkę monet, w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej „GÓRA GROSZA”. Uczniowie należący do samorządu uczniowskiego, wykazali się ogromnym zaangażowaniem i aktywnie uczestniczyli w zbiórce na rzecz potrzebujących dzieci. Zebrane monety zanim zostały przekazane do Towarzystwa Nasz Dom, zostały posegregowane na poszczególne nominały. Zaangażowali się do tego uczniowie klasy 7 oraz 6a. Kolejnym etapem przygotowania pieniędzy do wysyłki, było ich ważenie i przeliczanie na odpowiednie kwoty. Zebrano niemal na10 kg monet na łączną kwotę 180 PLN.
Składamy ogromne podziękowania wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom, którzy tak hojnie wspierali naszą szkolną zbiórkę. Możemy być dumni z naszej szkolnej społeczności, która pomaga , pomagać. Mamy nadzieję, ze zebrane pieniądze przyniosą innym radość.
Dziękujemy.
Samorząd Uczniowski