"Najpiękniejsze są dni, których nie znamy. Najpiękniejsze są dni, które przed nami."
Tymi słowami nawiązującymi do piosenki Marka Grechuty uczniowie klas siódmych przywitali zebranych na uroczystej akademii, którą przygotowali, by wyrazić wdzięczność dyrekcji, pracownikom szkoły, nauczycielom i rodzicom za piękną pracę i wkładaną troskę w wychowanie oraz edukację.
W dalszej części uczniowie klas siódmych przedstawili program artystyczny, w którym na początku przypomnieli zasady bezpiecznego wypoczynku. Następnie pożegnali swoje koleżanki i swoich kolegów klas ósmych przedstawiając między innymi żartobliwą scenkę szkolną, refleksyjny wiersz, wzruszające życzenia i motywujące piosenki. Zwrócili uwagę ósmoklasistom, że to nie tylko czas pożegnania dla nich, ale także rozpoczęcia nowej przygody - kolejnego etapu edukacji i wkraczania w dorosłość. Życzyli, by był on dla nich czasem najlepszym do spełniania marzeń i spotkania na ich drodze życzliwych ludzi i dobrych okoliczności. Każdy absolwent otrzymał od swoich kolegów i koleżanek z klas siódmych skromny upominek w ramach dowodu przyjaźni.
Następnie Pani dyrektor Monika Oleksy pogratulowała uczniom dokonanych postępów w nauce, wytrwałości i starań w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu swoich pasji. Wręczyła wraz z wychowawcami poszczególnych klas dyplomy i nagrody uczniom wyróżnionym za całoroczną pracę.