W czwartek 9 maja 2024 w Zespole Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu odbyło się spotkanie autorki projektu z przedstawicielami firmy Newag i dyrektorami szkół biorących udział w projekcie: Zespołu Szkół Akademickich, SP w Wielogłowach, Porębie oraz szkół nr 7, 20, 21 dotyczące wspieranej przez Firmę Newag innowacji matematycznej realizowanej w regionie.
Innowacją pedagogiczną w naszej szkole objęte są dzieci bez względu na swoje uzdolnienia do przedmiotów ścisłych. Autorski program edukacji matematycznej sprzyja rozwojowi tych cech umysłu, które świadczą o zadatkach uzdolnień matematycznych. Pani prof. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska jest bardzo zadowolona z efektów prowadzonych działań. Nasi uczniowie wykazują się dużymi umiejętnościami matematycznymi.
Podczas realizacji programu każde dziecko ma do dyspozycji pomoce dydaktyczne, zasponsorowane przez patrona projektu tj. Fundację Newag oraz Gminę Chełmiec.
Pani Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk- Kolczyńska osobiście prowadzi nadzór pedagogiczny oraz merytoryczny nad realizowanym projektem.
W tym tygodniu odbyły się szkolenia nauczycieli naszej szkoły, którzy realizują i będą realizować przedmiotową innowację w klasach 4 - 8 SP.
Dyrekcja oraz nauczyciele serdecznie dziękują firmie Newag oraz Gminie Chełmiec za zaangażowanie w rozwijanie i wspieranie uzdolnień matematycznych. Fundacja Newag sfinansuje również cykl zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki i astronomii dla uczniów SP w Wielogłowach.