Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach

Dnia 17 listopada 2023 roku Szkoła Podstawowa w Wielogłowach wzięła udział w 13 edycji ogólnoświatowej akcji edukacyjnej pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!.

Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania - uczenia się matematyki. Zachęcenie do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości. Natomiast dorośli mogli dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

Akcja ŚDTM była w naszej szkole dużym wydarzeniem. Najpierw przez tydzień trwały przygotowania, podczas których uczniowie przypominali sobie tabliczkę mnożenia na lekcjach matematyki, a także w trakcie pobytu na przerwach: gazetki tematyczne, łamigłówki, sprytne liczenie. Następnie sprawdzona została ich wiedza podczas „tabliczkowego egzaminu”. Ich główną formą były  losy o różnym stopniu trudności.

Zespoły egzaminatorów przeprowadziły wśród uczniów i pracowników szkoły egzaminy. Osoby, które odpowiedziały bezbłędnie otrzymywały odznakę Mistrza Tabliczki Mnożenia i słodką nagrodę. Ponadto uczniowie, którzy w określonym czasie zdobyli na każdym ze stanowisk odznakę mogli zostać również dodatkowo nagrodzeni. W klasach 4-8 przeprowadzono konkursy na mistrza tabliczki mnożenia, a w klasach młodszych odpytano uczniów z tabliczki mnożenia.

Akcja była atrakcyjnym wydarzeniem dla całej szkoły. Uczniom i dorosłym towarzyszyła ogromna radość i zadowolenie. Laureatów nagrodzono certyfikatami potwierdzającymi ich mistrzostwo

Matematycy naszej szkoły będący organizatorami Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia składają gratulację zwycięzcom.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i włączenie się do wspólnej zabawy!