4 czerwca w Szkole Podstawowej im. gen. J. Gizy w Wielogłowach miała miejsce III edycja Gminnego Konkursu „Mistrzowie Niemieckiego – Deutschmeister”. Do udziału w konkursie zaproszono uczniów klas 7-8 z terenu Gminy Chełmiec. 2- osobowe drużyny z poszczególnych szkół zmagały się z zadaniami leksykalno –gramatycznymi. W jednym z zdań należało również wykazać się wiedzą o Szwajcarii. Dodatkowo punktowany był strój w kolorach flagi niemieckiej lub przyniesienie ze sobą atrybutów związanych z krajami DACHL. Każda drużyna zobowiązana była również do wykonania pracy plastycznej w postaci słowa- obrazu.

W konkursie wzięli udział uczniowie z Biczyc Dolnych, Trzetrzewiny, Marcinkowic, Chełmca, Librantowej, Januszowej oraz Wielogłów.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonały Panie Agnieszka Grzegorzek– Wiceprzewodnicząca Rady Gminy oraz Marzena Mikulec – Przewodnicząca Komisji Oświaty Gminy Chełmiec wraz z Dyrektorem Szkoły Moniką Oleksy.

Oficjalnego wręczenia nagród dokonały natomiast wraz z Panią Dyrektor zaproszone przez organizatora Pani Anna Nowakowska-Wawrzyniak – właścicielka Biura Tłumaczeń Meritum w Nowym Sączu i wieloletnia nauczycielka języka niemieckiego oraz Pani Dr Rachela Pazdan – Kierownik Katedry Neofilologii Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, która wyraziła swoje uznanie dla uczestników konkursu oraz zachęciła ich do kontynuacji swojej przygody z językiem niemieckim i rozważenia podjęcia studiów na rodzimej uczelni.

 

Wyniki:

I miejsce – Anna Żytkowicz, Adrian Karpiel
Szkoła Podstawowa w Chełmcu

II miejsce – Magdalena Paciorek, Tomasz Pasiut

Szkoła Podstawowa w Librantowej

III miejsce – Bartosz Waśko, Jarosław Tomasiak

Szkoła Podstawowa w Wielogłowach

Tuż za podium znaleźli się Bartłomiej Sikora oraz Amelia Nazimek ze Szkoły w Januszowej.

 

Drużynom zwycięskim i uczestnikom wręczono pamiątkowe statuetki, nagrody rzeczowe.

 

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Gminy Chełmiec za zadysponowanie środków na nagrody w III Gminnym Konkursie „Mistrzowie Niemieckiego – Deutschmeister” .

Dziękujemy pozostałym sponsorem: Pani Annie Nowakowskiej- Wawrzyniak, Dyrekcji Kina „Helios” w Nowym Sączu, Pani Barbarze Szarocie – Radnej Powiatu Nowosądeckiego oraz Wydawnictwu WSiP.

Serdecznie dziękujemy również Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Wielogłowach za sfinansowanie poczęstunku oraz wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego wydarzenia.

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za przybycie.

Organizatorzy

Angelika Kasztelowicz

Monika Oleksy