W dniu 8 listopada 2023 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu:  210 - lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Wielogłowach oraz 30-lecia nadania szkole imienia gen. Józefa Gizy. Ten wyjątkowy dzień był okazją do upamiętnienia wszystkich, którzy przez te 210 lat pracowali na rzecz dzieci i całej społeczności szkolnej.
Rankiem uczniowie wraz z wychowawcami udali się za pocztem sztandarowym do kościoła na Mszę św., aby podziękować za minione lata i prosić o dalsze błogosławieństwo dla całej społeczności szkolnej. Proboszcz ks. Ryszard Mikosz w kazaniu przypomniał o najważniejszej misji szkoły jaką jest: nauczenie dzieci mądrego i dobrego życia, we wzajemnej miłości i służbie sobie nawzajem.
Następnie wszyscy uczestnicy zebrali się  w sali gimnastycznej, aby obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Po uroczystym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”, Pani Dyrektor Monika Oleksy przywitała zaproszonych gości: Pana  Bernarda Stawiarskiego - Wójta Gminy Chełmiec, Syna generała Pana Tadeusza Gizę wraz z córką Beatą i synem Jerzym, Panią Marię Barbarę Szarota – Radną Powiatu Nowosądeckiego, Pułkownika Jakuba Maciejewskiego - dowódcę  3 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla wraz z delegacją żołnierzy, przedstawicieli Gminy Chełmiec: Pana Wiesława Szołdrowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Chełmiec, Pana Andrzeja Tyrkla – Przewodniczącego Komisji Oświaty,  Radnych Gminny Chełmiec – Pana Pawła Bastę, Pana Krzysztofa Sowińskiego, ks. Proboszcza – Ryszarda Mikosza,  ks. Prałata – Kazimierza Starca, s. Maritę Garwol – Dyrektor Przedszkola „Dzieciątka Jezus”, przewodniczącą Prezydium Rady Rodziców – Panią Katarzynę Baran.
Wójt Gminy Chełmiec – Bernard Stawiarski z okazji święta szkoły złożył  wszystkim życzenia wszelkiej pomyślności. Pani dyrektor Monice Oleksy wręczył Nagrodę za efektywne kierowanie szkołą, a dzieciom życzył dalszego rozwijania talentów i uśmiechu na twarzy każdego dnia. Natomiast Pułkownik Jakub Maciejewski wręczył Pani dyrektor tablicę pamiątkową wraz z życzeniami dla całej społeczności szkolnej od 3 Batalionu Strzelców Podhalańskich.
 
Akademia przeniosła wszystkich widzów w przeszłość do roku 1813, kiedy to we wsi Wielogłowy pojawił się pierwszy nauczyciel, uczący w szkole przez 62 lata. Dzięki pierwszemu kronikarzowi szkoły Józefowi  Regiecowi znamy historię szkoły od 1813r. Ciągłość edukacji w naszej szkole przetrwała i pragmatycznie rozwija się, mimo różnych tragicznych i niespokojnych okresów w historii Polski. Można było to zobaczyć w przygotowanej inscenizacji.  Widownia była oczarowana aktorskimi występami dzieci, kostiumami,  recytacją wierszy, tańcem z flagami i śpiewem chóru.
W dzieje naszej szkoły od 30 lat  wpisał się gen. J. Giza. W akademii można było prześledzić jego życiowe losy. Wielką miłością generała  poza najbliższą rodziną, była Ojczyzna – Polska. Jako emigrant został pochowany na londyńskim cmentarzu, ale  pamięć o nim nadal żyje w świadomości i sercach lokalnej społeczności. 
Po części artystycznej każdy uczeń mógł dowiedzieć się nieco więcej z zakresu wiedzy wojskowej na pokazie broni i sprzętu wojskowego, który  przygotował 3 Batalion Strzelców Podhalańskich z Przemyśla. 
Obchody święta szkoły zakończyło spotkanie Pana Tadeusza Gizy – syna generała z najmłodszymi uczniami z klas I – III. Z rąk honorowego gościa dyplomy otrzymały dzieci, które zwyciężyły w konkursie poetycko - literackim o patronie szkoły. Po wręczeniu nagród Pan Tadeusz Giza podzielił się ciekawostkami z życia generała, odpowiadając na pytania uczniów. Pan Jerzy Giza w swoim wystąpieniu podziękował za wspaniałą akademię. 
Obecnie szkoła jest nieustannie modernizowana i dostosowywana do wymagań współczesnej edukacji. W ostatnich latach otwarto nowe sale lekcyjne, w tym:  informatyczną, fizyczną, chemiczną, językową, terapeutyczną. Najmłodsi uczniowie mogą cieszyć się nowo wyremontowanego oddziału przedszkolnego, a starsi z licznych tablic interaktywnymi i sprzętu laboratoryjnego. W trosce o bezpieczeństwo uczniów został zamontowany nowy system przeciwpożarowy, wybudowano także zatoczkę dla busów szkolnych i przebudowano główny wjazd do szkoły. 
Wszystkie działania podejmowane na rzecz szkoły mają służyć całej społeczności szkolnej również w przyszłości. 

https://rdn.pl/217129/na-210-lat-szkoly-przyjechali-podhalanczycy-wieloglowy-swietowaly-okragla-rocznice-zdjecia/

https://sadeczanin.info/wiadomosci-telewizja/co-sie-dzis-dzialo-w-wieloglowach-pod-nowym-saczem-przyjechali-do-szkoly-wozem