Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy

W krainie wiecznego postu

Właśnie donośne dzwony wielogłowskiej świątyni obwieściły koniec Wielkiego Postu. Procesja z Żywym Jezusem Eucharystycznym, wiernymi, kolorowymi figurami, feretronami, dziewczynkami sypiącymi kwiaty i chłopcami dzwoniącymi na cześć Pana- zatoczyła jak zawsze koło, by dać dowód wierze, radości w Zwycięstwo i ze Zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad złem, cierpieniem i śmiercią.
- Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! -tymi słowami swe orędzie wielkanocne rozpoczął Ksiądz Proboszcz, Ryszard Mikos, w czasie Mszy rezurekcyjnej i rozradowały się nasze serca.
Wielu z nas odetchnęło z ulgą, że skończył się czas wyrzeczeń. Będzie można do woli rozkoszować się słodyczami, kawą czy innymi przysmakami. Jak trudno było przetrwać czas sześciu tygodni, odmawiając sobie na serio lub tylko na próbę tego, co stanowi przyjemność: kulinarną, w sferze rozrywki, korzystania z mediów.
Jednak nie dla wszystkich minął czas próby. Są tacy, którzy żyją w krainie wiecznego postu. Oczywiście postu przymusowego, wynikającego z braku pożywienia, wody, czasem na granicy życia i śmierci. My to wiemy. Donoszą o tym media, przyzwyczailiśmy się do szokujących obrazów klęsk żywiołowych, które już nas wcale nie szokują. Do nieludzkich obrazów głodujących, umierających dzieci, jak w filmie ,,Bez granic”, w którym, niestety, cierpienie, umieranie jest tylko tłem, dekoracją dla pary głównych bohaterów. Przyzwyczailiśmy się też do różnorodnych akcji charytatywnych prowadzonych na terenie naszej szkoły i widok puszki z napisem ,,Adopcja Serca” już nas tak nie porusza jak parę lat temu. A szkoda. Bo tego pożaru potrzeb nie da się ugasić. Tak było, jest i będzie. Świat zawsze dzielił się na biednych i bogatych, jak w przypowieści o Bogaczu i Łazarzu, których pośmiertny los nie zasypał przepaści między nędzą i dostatkiem, jedynie ją pogłębił i odwrócił. Tak było jest i będzie, że ci, którzy mają, sypia hojną ręką lub nie dzielą się wcale i ci, którzy nie mają – obdarowują szczodrze innych lub myślą wyłącznie o swojej biedzie.
Na szczęście w naszej szkole uczy się wielu wspaniałych uczniów o wielkich sercach, którzy aktywnie zaangażowali się w projekt ,,Szkoła- Szkole”. Dzięki ich ofiarności, pracy, gotowości do służby potrzebującym udało nam się zebrać kwotę 1300 zł, która została przelana na konto polskich misjonarzy pracujących w Ugandzie. Co ciekawe, identyczną kwotą wsparliśmy głodne dzieci w szkole w Kakooge na Boże Narodzenie i teraz na Wielkanoc udało nam się przelać identyczną sumę. Nie doszukuję się w tej zbieżności żadnej magii, jedynie zastanawia mnie Boża ekonomia, bo jak tu znowu zgromadzić tyle środków, najlepiej przed wakacjami? Ale to już pozostawmy Dobremu Bogu i jego Opatrzności. Zawsze najbardziej żal nam dzieci, bo są bezradne i nie rozumieją praw rządzących światem, w którym żyjemy, dlatego do nich kierujemy naszą pomoc, która ma wymiar symboliczny. Działamy w myśl sentencji z Talmudu ,,Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat” i choć zmieniły się okoliczności niesienia pomocy, zasada pozostaje niezmienna.
Niech fragmenty z książki polskiego franciszkanina – misjonarza, księdza Bogusława Kalungi Dąbrowskiego pt. ,,Spalić paszport” uskrzydlą nas do dalszego działania, pokonywania trudności. Nie zawsze myślimy podobnie, różnimy się pod wieloma względami, mamy odmienne marzenia, ale łączy nas jedno – pierwotne dobro wpisane głęboko w nasze serca, sumienia, po prostu w nasze człowieczeństwo. Zogniskujmy działania i nadajmy im realny kształt w postaci uśmiechu kogoś, dziecka, daleko, na innym kontynencie. Nawet gdyby to szczęście miało trwać tylko chwilę – podarujmy je, to naprawdę nie wymaga od nas wielkiej odwagi…
,, Szkoła Świętego Judy
W Ugandzie dzieci nie noszą do szkoły żadnych zeszytów i książek, ponieważ zjadłyby je termity albo rozmokłyby w tropikalnym deszczu. Wszystkie pomoce naukowe znajdują się w klasie. W naszej misyjnej Szkole Świętego Judy uczy się około tysiąca dzieci. Pod względem wyników nauczania szkoła znajduje się na bardzo wysokim miejscu w ugandyjskich rankingach. Większość dzieci jest naprawdę zdolna, znają po kilka języków[…] Codziennie lekcje zaczynają się o ósmej rano, a dla dzieci z internatu już o szóstej. Niektórzy uczniowie muszą dojść lub dojechać na rowerze około dziesięciu kilometrów. Zwykle rano nic nie jedzą w domu, a pierwszym posiłkiem, który piją (nie jedzą), jest mąka kukurydziana zagotowana w gorącej wodzie. (budżi) w przerwie lekcji o godzinie 10.30. Dzieci kończą zajęcia o piątej po południu. Nie dostają zadań do odrobienia, bo w domu nie ma prądu. Mają też jeszcze obowiązki, jak przyniesienie wody z pompy lub z bagna oraz znoszenie drewna na opał. Podczas wakacji dzieci od szóstego roku życia pracują w ogrodzie.
Kiedyś, wracając późno w nocy z Kampali, widziałem na poczcie w Kakooge dużą liczbę uczniów czytających skrypty w idealnej ciszy, tylko przy jednej żarówce. Dzieci chcą się uczyć, ponieważ wiedzą, że dzięki wiedzy i wykształceniu mają szansę wyrwać się z tutejszej biedy. Niestety, niewielu się to udaje. Rodzice nie poświęcają im czasu […]
Trzecią szkołą, którą odwiedziłem, jest Kyabutayika. Tu również zbieram wszystkie dzieci pod drzewem i wygłaszam im katechezę. Uczestniczą w niej chętnie, przychodzą prawie wszystkie […] Powtarzam opowieści o małym Karolu, który został Papieżem, ale już czuję zmęczenie i głód. Zbliża się pora obiadowa i odczuwam to. Robi mi się żal tych dzieci, bo niektóre są głodne, a rodzice wielu z nich nie opłacili obiadu, więc nic nie zjedzą w szkole. A przebywają tutaj od siódmej trzydzieści do siedemnastej tylko niektóre podczas przerwy idą do domu na posiłek…”

"Możesz wiele - okaż kulturę i chroń naturę"

REGULAMIN KONKURSU
„Możesz wiele – okaż kulturę i chroń naturę”

DLA UCZNIÓW

Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach

 1. Celem konkursu jest:

- propagowanie idei recyklingu;

- zwrócenie uwagi uczniów na problematykę nadmiaru śmieci;

- nauka zdrowych postaw poprzez zabawę;

- ukazanie, że odpadki można powtórnie wykorzystać;

- kształtowanie wrażliwości na środowisko.

 

Działania na rzecz środowiska, które możesz podjąć w ramach pracy konkursowej:

- wspólne zbieranie śmieci w lesie, okolicy w której mieszkasz;

- wspólna segregacja śmieci, zbieranie plastikowych nakrętek;

- sadzenie nowych drzew;

- wspólne sadzenie warzyw i ziół w ogródku oraz dbanie o nie;

- ponowne wykorzystanie produktów w ramach “zero waste” - np. ze szklanych butelek powstają ozdobne wazoniki itp.

- nauka, że przy myciu zębów pamiętamy o zakręceniu wody, zakupy możesz przenosić w - torbach ekologicznych, a nie plastikowych itp.

 1. UCZESTNICY: w konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej
  w Wielogłowach wraz z rodzicami/opiekunami.
 1. Forma prac konkursowych:

a) należy wykonać/zaangażować się przynajmniej w jedną inicjatywę ekologiczną wymienioną w pkt. 1 Regulaminu.

b) na Zespół TEAMS „Konkurs ekologiczny” – należy przesłać zdjęcie z wykonaną pracą lub przeprowadzonym działaniem, np. jak sadzisz drzewo, jak zbierasz śmieci zauważone podczas spaceru, jak przetwarzasz produkty, żeby ich nie wyrzucić itp.

c) Na zdjęciu musi być widoczny Uczestnik konkursu.

d) Można również przesyłać filmiki z podjętą inicjatywą.

 1. Do prac powinna być dołączona informacja zawierająca: imię i nazwisko, klasa uczestnika
  i krótki opis podjętego działania ekologicznego.
 2. Pracę należy przesłać na Zespół TEAMS „Konkurs ekologiczny” w terminie od 14.04.2021 do 28.04.2021
 3. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne ze zgodą na publikację zdjęć
  i wizerunku uczestnika na stronie internetowej szkoły i w aplikacji Teams.
 4. KOMISJA KONKURSOWA : p. Renata Filipowska, p. Janusz Rojek (oraz wychowawcy klas)
 5. NAGRODY

Komisja Konkursowa nagrodzi wszystkie nadesłane prace. Z nadesłanych zdjęć zostanie przygotowana wystawa.

Uczniowie biorący udział w konkursie zostaną nagrodzeni oceną z przedmiotu: biologia lub przyroda oraz pozytywną uwagą.

 1. ZGŁOSZENIE (dostarczenie pracy we wskazanym czasie) jest jednoznaczne
  z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
 3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz
  w placówkach oświatowych, u dyrekcji.

                                                                                                 Organizatorzy: Renata Filipowska, Janusz Rojek

Wyniki konkursów zorganizowanych z okazji
Międzynarodowego Dnia Matematyki
w Szkole Podstawowej w Wielogłowach

W dniach 12.03 – 17.03. 2021r. w naszej szkole przeprowadzone zostały obchody Międzynarodowego Dnia Matematyki, z tej okazji uczniowie mieli możliwość wziąć udział w trzech konkursach: kulinarnym, plastycznymi oraz wiedzy. Do każdego z konkursów zgłoszono mnóstwo ciekawych i interesujących prac.

Konkurs Kulinarny - 64 wypieki, dania, przekąski.
Konkurs Plastyczny – 36 prac plastycznych.
Konkurs Wiedzy – 26 quizów, gier i testów wiedzy.

Jury w skład którego wchodzili p. Edyta Piwowar, p. Dawid Kopiec oraz p. Maria Pajor nie mieli przed sobą łatwego zadania, bowiem wszyscy uczestnicy w każdej z grup konkursowych przygotowali ciekawe i kreatywne prace, wykazali się bogata wyobraźnią i pomysłowością.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie oraz gratulujemy talentu.

Reszta artykułu i szczegółowe wyniki w pliku - pdf

Godło

Platforma Office365

Office 365

O365

ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE

jabko2

"Złote Jabłko Sądeckie"
dla Zespołu Szkół w Wielogłowach

Certyfikat

logo cert

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Licznik odwiedzin

1524693
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
517
3579
18564
1524693

Twoje IP: 100.26.179.251
2021-04-13 11:09